لطفا فاکتورهای زیر را با توجه به توضیحات اندازه گیری کنید و شرایط جسمانی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

ارزیابی آمادگی جسمانی

نتایج تست های زیر را جهت ارزیابی در فیلد های مربوطه وارد کنید. در صورتی که امکان انجام تستی را ندارید فیلد مربوطه را خالی بگذارید.

"(الزامی)" indicates required fields

در صورتی تمایل برای ارسال ارزیابی نتایج تست، مبلغ زیر را واریز کنید و فیش آن را ضمیمه بفرمائید

پرداخت (100.000 تومان)

شماره کارت 7562 1839 0612 6221 بنام مرتضی بهرامی نژاد بانک پارسیان
تاریخ پرداخت(الزامی)
Max. file size: 1 GB.