لطفا فاکتورهای زیر را با توجه به توضیحات اندازه گیری کنید و شرایط سلامتی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

ارزیابی سلامتی

"(الزامی)" indicates required fields

فشار خون (مینیمم)
+ 12 11 10 9 8 7 6 5
فشار خون (ماکزیمم)
+ 16 15 14 13 12 11 10 9
تعداد ضربان قلب استراحت
90 80 70 60 50 40
تعداد تنفس در دقیقه
20 18 16 12 10 8
درجه حرارت بدن
39 38 37.5 36.5 35 34
شاخص توده بدن (BMI)
40 35 30 25 18.5 15
نسبت دور کمر به باسن (WHR)(آقایان)
+ 1 0.95 0.9 0.85 0.8
نسبت دور کمر به باسن (WHR)(بانوان)
+ 0.95 0.9 0.85 0.8 0.7
درصد چربی (آقایان)
+ 25 20 18 15 10
درصد چربی (بانوان)
+ 30 25 20 18 12