کوفتگی عضلانی

کوفتگی چیست ؟

کوفتگی عضلانی یکی از عوارض شایع ناشی از فعالیت بدنی است که به دو صورت حاد و تاخیری پس از فعالیت بدنی عارض می شود . کوفتگی عضلاتی یک حالت ناخوشایند همراه با احساس درد، سفتی، ضعف و گرفتگی در عضلات است. این عارضه اکثراً متعاقب انقباض های برونگرا و فعالیت های ناَآشنا رخ می دهد. این عارضه می تواند در ورزشکاران حرفه ای هم اتفاق افتد. بروز این عارضه می تواند به ادامه فعالیت ورزشکار لطمه وارد کند و سبب محرومیت ورزشکار یا لطمه به اجرای ورزشی شود. با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد باید در درجه اول پیشگیری و در مرحله بعد درمان این نوع آسیب را یکی از مهم ترین ملاحظات ورزشکاران و مربیان قلمداد کرد. در این مقاله تلاش شده است ضمن آشنایی با سازوکار کوفتگی عضلانی، انواع آن، علل روش های پیشگیری و درمان آن تشریح می شود.

بیشتر بخوانید

پرواززدگی چیست؟

پرواززدگی چیست؟

پرواززدگی یکی از مهمترین عوارض پروازهای طولانی مدت است و هنگامی بروز می کند که بر اثرگذر سریع از چندین منطقه زمانی  نظم های شبانه روزی ورزشکار بهم می ریزد و در نتیجه علائم ذهنی و جسمانی پدیدار میشود. سرگیجه، برهم خوردن تمرکز حواس، افت عملکرد ورزشی، اختلالات خواب، ناراحتی های گوارشی وافسردگی از نشانه های آن است.

در سفر به شرق که ساعت زیستی بدن دچار اختلال میشود این علائم بیشتر مشاهده میشوند.زیرا پرواز به سوی شرق روز را کوتاهتر میکند و تطابق با آن دشوارتر است.همچنین پرواز به شرق به کم شدن از زمان کلی و کاهش بازدهی خواب می انجامد.مرحله ی خواب توام با حرکات کند چشم افزایش می یابد و مرحله ی خواب توام با حرکات سریع چشم (REM) کاهش می یابد. برعکس در سفر به غرب از زمان خواب و بازدهی آن کاسته میشود ولی روی خواب REM تاثیری ندارد.

بیشتر بخوانید

بازگشت به حالت اوليه

بازگشت به حالت اوليه

ريكاوري

بار تمرين و خستگي

تعريف خستگي:

خستگي بعنوان يكي از واكنشهاي ارگانيسم هاي بدن است كه بطور نسبي بعد از يك فعاليت طولاني يا شديد و يا در اثر تحريك زياد ايجاد ميشود. خستگي با كاهش تمايل به شركت درفعاليتهاي ورزشي خود را نشان ميدهد. خستگي به سه نوع تقسيم ميشود.

۱. خستگي عضلاني: به كاهش ظرفيت اجراي يك فعاليت عضلاني حداكثر و اختياري و يا يكسري فعاليتهاي تكراري گفته ميشود. يك عضله خسته قادر به ادامه فعاليت حتي با تغيير نوع فعاليت نيست. خستگي عضلاني ممكن است ناشي از كاهش كراتين فسفات، گليكوژن، تجمع پروتونهاي توليد شده توسط اسيد لاكتيك و كاهش نوروترانسميترها (مواد شيميايي انتقال دهنده پيام عصبي) باشد.

۳. خستگي فيزيولوژيكي: به كاهش ظرفيت سيستم عصبي عضلاني و یا ارگانهای بدن برای انجام عملكردهاي آن كه ناشي از خستگي و كار فيزيولوژيكي زياد است، گفته ميشود.

۴. خستگي ذهني: يا خستگي ادراكي با احساس واماندگي و نياز به استراحت مشخص ميشود. اين حالت توسط عوامل روانشناسي نظير بي حوصلگي، كسالت يا فشارهاي رواني ايجاد ميشود.

بیشتر بخوانید